Ontmoeten en meedoen 55+
Deze activiteiten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan een zo lang mogelijk kwalitatief goed zelfstandig functioneren. Door het activeren van 55+ers in het aangaan of het onderhouden van sociale contacten, hun persoonlijke capaciteiten aan te spreken, te ontwikkelen en ervareingen op te doen, blijven mensen betrokken bij hun omgeving en worden gestimuleerd activiteiten te ondernemen. Het streven is om de activiteiten in alle dorpskernen te organiseren. Hierdoor wordt de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten bevorderd.

Lees hier de blog van de 55+ groep uit Ouddorp : blogspot55+

Back to Top