CREATIEF

Creatief 55 plussers
Tijdstip : Elke dinsdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur
Vanaf september tot aan Pasen m.u.v. de schoolvakanties
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : Verschillend
Informatie : Corrie Winkels (0187) 63 12 54

ONTMOETEN

Wedstrijdkaarten u kunt jokeren of klaverjassen.
Tijdstip : Elke 1e en 2e maandag van de maand, aanvang 13.30 uur
Data 2020 :
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Dhr. C. Huibrechtse, tel. (0187) 63 17 60

Wedstrijd sjoelen 55 plussers
Tijdstip : Maandelijks op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2020 :
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard, tel. (0187) 63 18 14

Bingo 55 plussers
Tijdstip : Maandelijks op woensdagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2020 :
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard (0187) 63 18 14

Back to Top