CREATIEF

Creatief 55 plussers
Tijdstip : Elke dinsdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur
Vanaf september tot aan Pasen m.u.v. de schoolvakanties
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : Verschillend
Informatie : Corrie Winkels (0187) 63 12 54

ONTMOETEN

Wedstrijdkaarten u kunt jokeren of klaverjassen.
Tijdstip : Elke 1e en 2e maandag van de maand, aanvang 13.30 uur
Data 2021 : 12/4, 19/4, 3/5, 10/5, 7/6, 14/6
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Dhr. C. Huibrechtse, (0187) 63 17 60

Wedstrijd sjoelen
Tijdstip : Maandelijks op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2021 : 26/4, 31/5, 28/6
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard, (0187) 63 18 14

Bingo
Tijdstip : Maandelijks op woensdagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2021 : 14/4, 12/5, 9/6
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard, (0187) 63 18 14

Back to Top