CREATIEF

Creatief 55 plussers
Tijdstip : Elke dinsdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur
Vanaf september tot aan Pasen m.u.v. de schoolvakanties
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : Verschillend
Informatie : Corrie Winkels (0187) 63 12 54

ONTMOETEN

Wedstrijdkaarten u kunt jokeren of klaverjassen.
Tijdstip : Elke 1e en 2e maandag van de maand, aanvang 13.30 uur
Data 2018 : 9/4, 16/4, 7/5, 14/5, 4/6, 11/6, 3/9,10/9, 1/10, 8/10, 5/11, 12/11, 3/12, 10/12
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Dhr. C. Huibrechtse, tel. (0187) 63 17 60

Wedstrijd sjoelen 55 plussers
Tijdstip : Maandelijks op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2018 : 30/4, 28/5, 25/6, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard, tel. (0187) 63 18 14

Bingo 55 plussers
Tijdstip : Maandelijks op woensdagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2018 : 11/4, 9/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard (0187) 63 18 14

Back to Top