CREATIEF

Creatief 55 plussers
Tijdstip : Elke dinsdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur
Vanaf september tot aan Pasen m.u.v. de schoolvakanties
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : Verschillend
Informatie : Corrie Winkels (0187) 63 12 54

ONTMOETEN

Wedstrijdkaarten u kunt jokeren of klaverjassen.
Tijdstip : Elke 1e en 2e maandag van de maand, aanvang 13.30 uur
Data 2020 : 7/9, 14/9, 5/10, 12/10, 2/11, 9/11, 7/12, 14/12
2021 : 11/1, 1/2, 8/2, 1/3, 8/3, 12/4, 19/4, 3/5, 10/5, 7/6, 14/6
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Dhr. C. Huibrechtse, (0187) 63 17 60

Wedstrijd sjoelen
Tijdstip : Maandelijks op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2020 : 28/9, 26/10, 30/11, 28/12
2021 : 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard, (0187) 63 18 14

Bingo
Tijdstip : Maandelijks op woensdagmiddag, aanvang 13.30 uur
Data 2020 : 9/9, 14/10, 11/11, 16/12
2021 : 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6
Plaats : ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10
Kosten : € 4,00
Informatie : Mw. C. Maliepaard, (0187) 63 18 14

Back to Top