ONTMOETEN

Open huis
Ouderen krijgen een kopje koffie en een maaltijd. Er worden spelletjes gedaan of geknutseld
Elke woensdagmorgen van 10.00 uur – 13.00 uur
Ons Dorpshuis, Korteweegje 14
Kosten zijn € 6,00 per keer

Maaltijd met bingo
1 keer per maand op donderdag aanvang 13.00 uur
Ons Dorpshuis, Korteweegje 14
Kosten zijn € 12,00 inclusief koffie met iets lekkers en bingoprijsjes

Soos
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 13.30 - 16.30 uur
Ons Dorpshuis, Korteweegje 14
Voor informatie:
Kosten zijn € 10,00 per maand

BEWEGEN

MBvO-gymnastiek
Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden
elke maandag van 13.30 uur- 14.15 uur
Ons Dorpshuis, Korteweegje 14
De kosten zijn € 12,00 per maand
Aanmelden bij Stichting ZIJN, telefoon (0187) 48 33 66

Back to Top