Bestuurlijke
gegevens 

Stichting ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee. De Stichting is dé welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee, die een breed, gedifferentieerd en kleinschalig aanbod levert op het gebied van welzijn en cultuur. Een aanbod dat dicht bij de mensen staat ten behoeve van hun welzijn, met een verbindende insteek, die uitgaat van de lokale situatie met respect voor een ieder. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jeugd zien wij als een onderdeel van welzijn.

Stichting ZIJN (voorheen Stichting Companen, Stichting Welzijnswerk Oostflakkee (SWO) Stichting Peutereiland en Stichting Jongerenwerk) zet zich in voor continue verbetering van diensten en ondersteuning van burgers die aansluiten bij de behoeften van die burgers. Wij adviseren en ondersteunen de burgers van de Gemeente Goeree-Overflakkee proactief. Het welzijn van burgers staat voor ons hierbij centraal.

Stichting ZIJN werkt graag samen met andere organisaties om maatschappelijke doelen te bereiken.

Bestuurlijke gegevens van Stichting ZIJN

Naam
Stichting ZIJN
Beneden Zandpad 7, 3241 GA
Postbus 256, 3240 AG
Middelharnis

Fiscaal nummer 81.11.96.975

Bestuurssamenstelling Sabina Rollema, directeur-bestuurder

Doelstelling
De stichting heeft een doel:

1. zich inzetten voor:
> het welzijn van personen en/of groepen
> het bevorderen van de maatschappelijke participatie van personen of groepen
> het bevorderen van de sociale cohesie van de gemeentelijke samenleving
> het bieden van ontwikkelingskansen voor kinderen

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.