hulp

vragen

HULPVRAGEN

Iedereen is anders, dit betekent ook dat iedere hulpvraag anders is. Soms is een hulpvraag gelijk duidelijk en een andere keer komen er meerdere hulpvragen samen. Onze welzijnscoaches zullen samen met jou kijken waarbij jij ondersteuning nodig hebt en welke oplossing het best bij jou past.

Voor welke onderwerpen kan ik bij welzijnscoaching terecht?

  • informatie en advies op het gebied van wonen, zorg, sociale voorzieningen, activiteiten, financiële zaken en wet- en regelgeving;
  • ondersteuning bij het accepteren van afnemende fysieke en mentale mogelijkheden;
  • hulp bij aanvragen voor zorg, voorzieningen WMO, vervoer, woningaanpassing, het inzetten van een vrijwilliger bij eenzaamheid, voor de gezelligheid of hulp bij klusjes;
  • het bemiddelen bij en verwijzen naar voorzieningen en dienstverlening op het terrein van wonen, zorg en welzijn;
  • recreatieve, educatieve, creatieve, sportieve en service verlenende activiteiten voor ouder wordende mensen;
  • hulp bij administratieve zaken of invullen formulieren;
  • ondersteuning bij rouwverwerking;
  • een luisterend oor.

HeB JE een hulpvraag of wil JE een afspraak maken?

Neem dan contact op met een van de welzijnscoaches via 0187 – 483366.

De coach heeft geheimhoudingsplicht. Met jouw persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan zoals is vastgelegd in de wet op de privacy. Aan ons advies zijn geen kosten verbonden.