PRE-

VENTIEF

HUIS

BEZOEK

PREVENTIEF HUISBEZOEK

We willen allemaal ouder worden, maar houden ons het liefst niet bezig met wat daar allemaal bij komt kijken. Als men vooruit kijkt zijn er vaak eenvoudig preventieve maatregelen te treffen om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen of om bankzaken goed te regelen. Iedere bewoner van Goeree-Overflakkee krijgt rond hun 70e verjaardag een uitnodiging om mee te doen aan het preventief huisbezoek.

Preventief huisbezoek heeft als voornaamste doel te weten te komen hoe het met zelfstandig wonende ouderen gaat. Wat zijn hun wensen en behoeften om gelukkig en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Daarnaast informeren wij over het aanbod van diverse voorzieningen. We leggen ook uit welke stappen kunnen worden ondernomen om mogelijke problemen te voorkomen die kunnen optreden bij verdergaande veroudering.

 

    Hoe werkt het preventief huisbezoek?

    Als je 70 jaar wordt krijg je een uitnodiging om mee te doen aan het preventief huisbezoek. Als je meedoet met het preventief huisbezoek, komt er iemand langs met een vragenlijst omtrent gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk en de behoefte aan zorg- en dienstverlening. Je ontvangt een informatiemap met verschillende folders over ouder worden en zelfstandig blijven wonen.

    Heb je na het gesprek met de vrijwilliger de behoefte om dieper op een van de besproken onderwerpen in te gaan, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden met een welzijnscoach.

    Heb je vragen over het preventief huisbezoek neem dan contact op via 0187 – 483366.