Stichting ZIJN is de welzijnsinstelling op Goeree-Overflakkee. ZIJN levert welzijnsadvies, mantelzorgondersteuning, armoedepreventie, jongerenwerk, cultuur en vrijwilligersondersteuning. ZIJN activeert en verbindt mensen en instellingen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Het stimuleren van zelfredzaamheid, participatie en bevorderen van de inzet van vrijwilligers zijn daarbij speerpunten.

Stichting ZIJN is voor de periode van één jaar op zoek naar een

BELEIDSMEDEWERKER / MANAGEMENTASSISTENT (20 uur)


belangrijkste taken:

 • maakt beleidsnotities of bereidt ze voor
 • biedt organisatorische en administratieve ondersteuning
 • ondersteunt bij de implementatie van beleid

wij zoeken iemand met:

 • HBO werk- en denkniveau
 • ervaring met het maken van beleidstukken
 • organisatie talent
 • een proactieve flexibele werkhouding

Salariëring is schaal 8 van de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
Een uitgebreide functieomschrijving vindt u hieronder. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw A. Verhey, telefoon (0187) 48 24 00. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 24 juni a.s. richten aan mevrouw A. Verhey per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De sollicitatiegesprekken worden gepland in de laatste week van juni.

Functieprofiel

De functie van Beleidsmedewerker/managementassistent 2 kenmerkt zich door het vertalen van beleidsvoornemens naar de concrete werkpraktijk.

Doel van de functie
Het (actief) bijdragen aan de voorbereiding en -uitvoering van beleid binnen de instelling. De Beleidsmedewerker/managementassistent 2 geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan medewerker(s).

Organisatorische positie
De Beleidsmedewerker/managementassistent 2 ressorteert hiërarchisch onder de directie.

Resultaatgebieden

Beleid voorbereiden

 • Volgt ontwikkelingen op de betreffende terreinen van beleidsvorming (maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de politiek en/of binnen de sector) en adviseert de leidinggevende van de stafafdeling en/of de directie over het te voeren beleid op deze terreinen;
 • Ontwikkelt beleid op enkele beleidsterreinen binnen de instelling binnen de gestelde kaders van de directie.

Resultaat: Beleid is voorbereid, zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan het kunnen formuleren van heldere en concrete doelstellingen voor het (de) betreffende beleidsterrein(en).

Beleid realiseren

 • Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten;
 • Ontwikkelt en implementeert activiteiten op het onderscheiden beleidsterrein(en);
 • Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden.

Resultaat: Beleid is gerealiseerd, zodanig dat er een bijdrage is geleverd aan het behalen van de doelstellingen op het (de) betreffende beleidsterrein(en).

Beleidsuitvoering evalueren

 • Evalueert activiteiten op het betreffende beleidsterrein;
 • Signaleert knelpunten ten aanzien van het betreffende beleidsterrein in relatie tot het organisatie- en/of Welzijnsbeleid. Neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen.

Resultaat: Beleidsuitvoering geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Informatie overdragen

 • Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering;
 • Geeft daartoe voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties.

Resultaat: Informatie overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie.

Profiel van de functie

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van het werkveld;
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen;
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Specifieke functiekenmerken

 • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen;
 • Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling;
 • Mondelinge en schriftelijke (en didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en verdedigen van (beleids-)adviezen.
Back to Top