De algemene doelstelling van het JAC is:

“Het faciliteren van een ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 12 jaar, waar activiteiten worden geïnitieerd die passen bij de verschillende doelgroepen. Daarnaast is het JAC een plek waar (vrijwilligers)organisaties hun activiteiten kunnen organiseren ter bevordering van de maatschappelijke participatie en sociale cohesie.” 

Back to Top