Wat bieden wij aan jongeren:

Inloop

De inloop is een ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 12 jaar, waar activiteiten worden georganiseerd die passen bij de verschillende doelgroepen (op woensdagmiddag vanaf 10 jaar). De ruimte is voorzien van 2 playstations, 2 dartborden, en een TV. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van andere faciliteiten zoals laptop, Dj paneel, bordspellen en knutselmaterialen.

Voor alle jongeren die onze inloop bezoeken geldt dat zij onze regels naleven. De belangrijkste hiervan zijn:
• Ga met een ander om zoals je zelf behandeld wilt worden
• Wanneer je van anderen iets wilt gebruiken dan vraag je dit eerst aan de persoon van wie het is
• Het gebruik van drugs is niet toegestaan
• Het gebruik van alcohol is niet toegestaan
Wanneer jongeren zich niet aan deze afspraken houden kan het zo zijn dat er contact opgenomen wordt met de ouders/verzorger van het kind.

Activiteiten
Heb je een idee om een activiteit voor jongeren te organiseren? Wij kunnen je dan ondersteuning bieden bij het organiseren van deze activiteit. Wat komt er allemaal bij kijken om een activiteit neer te zetten, waar je rekening mee kan houden, vergunning e.d., het maken van een begroting enz.

Coaching
Wordt je gepest of weet je niet goed hoe je met een bepaald probleem/gebeurtenis om kan gaan, loopt het thuis niet zo lekker en je wilt er niet met iemand over praten uit je familie of vriendenkring! Je kunt dan op verschillende manieren contact zoeken met het jongerenwerk. Je kunt met ons bellen,chatten, mailen of naar onze inloop komen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat je ons vertelt blijft bij ons. Wanneer wij merken dat er meer nodig is zullen we samen kijken naar een passende oplossing.
Op woensdagavond hebben we een telefonisch spreekuur van 18:30-20:00 uur. Je kan anoniem bellen naar (0187) 47 08 40. Daarnaast is het mogelijk om online te chatten met een jongerenwerker. 
Wanneer het druk is kan het zijn dat er op deze avond een belafspraak voor een ander tijdstip wordt gemaakt.

Advies
Wanneer je op het voortgezet onderwijs zit kunnen we met elkaar kijken welke opleidingen zijn er na het voortgezet onderwijs en wat er geregeld moet worden wanneer je naar het MBO gaat (studiefininciering, ov kaart enz..)


Trainingen

Het programma is gericht op de empowerment van meisjes en beoogt de gezondheid en het welbevinden van meisjes m.b.t. vriendschappen en intieme relaties te verbeteren.
Een ander doel van Girls ‘Talk is het versterken van het zelfvertrouwen en vergroten van eigenwaarde. We gaan door middel van groepsgesgesprekken  voor meisjes die nog beginnen met experimenteren op seksueel gebied op zoek naar houvast. Hierbij word aandacht besteed aan veiligheid, bewustwording en opbouwen van zelfvertrouwen. Meisjes experimenteren op steeds jongere leeftijd met vriendschap, liefde en intieme relaties waardoor zij extra risico’s lopen zoals soa, onbedoelde zwangerschap, seksuele dwang of grensoverschrijdend gedrag.
De training word gegeven door twee vrouwelijke begeleiders. De nadruk ligt op het versterken van interactieve competenties, het versterken van ondersteunende attitudes en gedragsintenties, uitwisseling en evaluatie van persoonlijke ervaringen en in de mindere maten overdracht van kennis. Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Make a Move heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. 

 

 

 

 

 

 


Het uitgangspunt van Happy & Healthy is het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jongeren, met aandacht voor voeding, beweging en persoonlijke doelen, zodat je uit kunt groeien tot een evenwichtige en gezonde volwassene. De trainers bieden je de juiste tools aan zodat je de regie over je eigen lichaam en gezondheid meer terug krijgt en je zelf je eigen keuzes durft te maken. 

 

Back to Top