Wanneer je vragen heeft over opvoeden of over probleemsituaties binnen jouw gezin kunt u ons benaderen. Wij vinden het belangrijk dat je je prettig voelt bij de oplossing. En bovendien dat je goed aan de slag kunt met ons advies. Daarom gaan wij zo veel mogelijk uit van de wensen, achtergrond, samenstelling en omgeving van jouw gezin. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, werken er 12 professionals bij het CJG Goeree Overflakkee die zich dagelijks inzetten om alle kinderen in de buurt zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien. Ga naar de site van het CJG via deze link https://cjggo.nl/over-ons/

 

Omgaan met middelengebruik, gokken of gamen
Hoe gaat uw kind om met middelen als alcohol en drugs? Maakt u zich wel eens zorgen over het gebruik van alcohol, drugs, het gokken of gamen van uw kind? U vraagt zich misschien af wat tegenwoordig “normaal” is. Youz kan uw vragen hierover beantwoorden. Ouders/verzorgers worden waar mogelijk ook betrokken bij de behandeling.
Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot en met 23 jaar die vragen hebben of problemen ondervinden in de omgang met middelen of gok- of gamegedrag. Youz is er ook voor de ouders en/of opvoeders.
Ons aanbod
Youz adviseert en behandelt jongeren samen met het gezinssysteem. Youz werkt vanuit poliklinische en klinische settings en outreachend in de vorm van jeugdveldwerk en beschikt over gezondheidscoaches op verschillende scholen in de regio. https://www.youz.nl/

 

Het herkennen van pesten is niet altijd eenvoudig. Op deze site vind u informatie omtrent de vormen van pesten en de signalen hiervan.
Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil!
Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Om dit te bereiken verzorgen wij onder andere voorlichting, gastlessen, workshops en campagnes op o.a. scholen, sportclubs, het werk, bejaardentehuizen, Korps Mariniers en nog veel meer.
Je kan aan pesten iets doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Neem je verantwoordelijkheid en zeg: 'Ik STOP pesten nu!'. https://www.stoppestennu.nl

 

 

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.
Zij richten zich op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen ze het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken ze uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg. https://www.trimbos.nl/

 

 

 

Wij, de “Moedige Moeders Goeree-Overflakkee”, zijn allen ervaringsdeskundigen: in onze gezinnen is een kind (ex)verslaafd of gebruikt(e) heel veel alcohol en/of drugs. Wij willen betrokken zijn als moeders om het gebruik van verslavende middelen op Goeree-Overflakkee drastisch terug te dringen. We willen niet langer lijdzaam toe zien, maar aan de slag gaan om het overmatige gebruik, met risico op verslaving, onder de jeugd van Goeree-Overflakkee aan te pakken op iedere mogelijke manier. Ons voorbeeld zijn de Moedige Moeders in Volendam door wie wij gesteund worden in de opzet en uitvoering van onze activiteiten op Goeree Overflakkee.
Niet door eerst lang na te denken en dikke plannen te schrijven, maar waar mogelijk snel en praktijkgericht aan de slag te gaan. Om praktische redenen zijn we begonnen in Middelharnis maar wij willen dat dit initiatief zich als een olievlek over het eiland verspreidt. Op dit moment bestaat onze initiatiefgroep uit 7 moeders.
De ervaringen van de MM Volendam hebben ons duidelijk gemaakt dat er door ouders binnen en buiten het gezin veel gedaan kan worden. Niet alleen om overmatig gebruik en verslaving te voorkomen (preventie), maar ook om het gebruik aan te pakken vanaf de bron tot de gebruiker. De Moedige Moeders is daardoor niet alleen een zelfhulpgroep maar ook een actiegroep. Wij willen ouders, gemeenten, politie en middenstand informeren en adviseren en samen een vuist maken voor de gezondheid en toekomst van onze jongeren. http://www.moedigemoedersgo.nl/

 

 

Back to Top