Sport en speldag

De sport en spel dag is bedoeld voor de groepen acht van alle basisscholen op het eiland.

Alle basisscholen krijgen een uitnodiging via de post en via de mail.  De basisscholen kunnen zich opgeven voor dit evenement. Het is vooral bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met elkaar maar ook met jongerenwerk.
De jongerenwerkers zijn deze dag aanwezig en begeleiden de leerlingen van het Albeda College en van Scalda Goes. Daarnaast hebben zij oog voor de kinderen die deelnemen aan deze dag. Waar nodig gaan de jongerenwerkers een gesprekje aan met de kinderen.
Wanneer er pestgedrag gesignaleerd wordt gaat de groepsbegeleider het gesprek aan met de groep.
Komt hij/zij hier niet uit dan pakt een jongerenwerker dit over en zal een spelonderdeel meelopen om te kijken hoe het verder verloopt en eventuele verdere actie ondernemen


Doelen sport en speldag

Informeren en adviseren over maatschappelijk relevante onderwerpen: jongeren bewust maken en voorlichting geven over zaken zoals drinken, roken en gezond leven.

Bevordering sociale integratie jongeren: activiteiten aanbieden waarbij jongeren in contact komen met leeftijdsgenoten. Dit doen we door de jongeren van diverse scholen onder te verdelen in verschillende groepen. Hierdoor leren de kinderen van diverse scholen elkaar kennen voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Bevorderen samenwerking met verschillende organisaties: elkaar leren vinden en leren gebruik te maken van elkaars capaciteiten. We werken samen met Scalda Goes (sportopleiding) en het Albeda College afdeling Middelharnis.

Bevorderen samenwerking leerlingstelsel: leerlingen de kans bieden hun kwaliteiten verder te ontwikkelen in samenwerking met de docenten van de desbetreffende school. Leren van elkaar en met elkaar.

 

 

Back to Top