Ambulant
Wij bezoeken de jongeren op de plekken waar ze hangen. Werken aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie en onderzoeken de wensen en behoeften van de jongeren. Gezamenlijk met de jongeren wordt gekeken welke stappen gezet kunnen worden om hun wensen te kunnen verwezenlijken.

Wij leggen verbindingen tussen jongeren onderling, jongeren en buurtgenoten, verschillende generaties, en binnen de verschillende leefdomeinen van jongeren (gezin, buurt, school, werk, sport, vrijetijd, zorg). Wanneer nodig zullen wij jongeren en buurtbewoners samen brengen om de problematiek, die er op dat moment is, te bespreken. Op deze manier kunnen beide partijen aangeven, vanuit hun visie, wat er speelt. Daarna kan er gezamenlijk gekeken worden naar oplossingen.

In diverse kernen hebben we samen met jongeren en gemeente gekeken naar het realiseren van een JOP (jongeren ontmoetings plek).

Back to Top