Girls talk
Het programma is gericht op de empowerment van meisjes en beoogt de gezondheid en het welbevinden van meisjes m.b.t. vriendschappen en intieme relaties te verbeteren.
Een ander doel van Girls ‘Talk is het versterken van het zelfvertrouwen en vergroten van eigenwaarde. We gaan door middel van semigestructureerde groepscounseling voor meisjes die nog beginnen met experimenteren op seksueel gebied op zoek naar houvast. Hierbij word aandacht besteed aan veiligheid, bewustwording en opbouwen van zelfvertrouwen. Meisjes experimenteren op steeds jongere leeftijd met vriendschap, liefde en intieme relaties waardoor zij extra risico’s lopen zoals soa, onbedoelde zwangerschap , seksuele dwang of grensoverschrijdend gedrag.
De training word gegeven door twee vrouwelijke begeleiders. De nadruk ligt op het versterken van interactieve competenties, het versterken van ondersteunende attitudes en gedragsintenties, uitwisseling en evaluatie van persoonlijke ervaringen en in de mindere maten overdracht van kennis. 

Make a Move

Make a Move is een groepsprogramma voor jongens van 12 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training Make a Move helpt u het programma uit te voeren en seksualiteit met jongens bespreekbaar te maken.
Make a Move heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Het programma is ontwikkeld voor de jongens in de jeugdzorg maar is ook goed te gebruiken in andere settingen zoals onderwijs of jongerenwerk.

 

 


Happy & Healthy
Steeds vaker komen jongeren met een hulpvraag m.b.t. overgewicht, zelfbeeld, gezonde levenswijze en social media naar ons toe. Omdat veel jongeren worstelen met dezelfde vragen en problemen willen wij een laagdrempelig trainingsaanbod doen. Wat ons uniek maakt is dat wij ons bewegen naar de leefwereld van de jongere. We creëren een huislijke sfeer en vertrekken vanuit een positieve benadering. De aard en ernst van de problematiek verschilt sterk van jongere tot jongere maar een ieder zal als gelijke worden gezien. Het is een groepsproces waarbij we gezamenlijk in een veilige omgeving werken aan persoonlijke leerdoelen. Met de coaching gesprekken in combinatie met sport, voedingsadvies en groepsbijeenkomsten hopen wij het begin van een gedrag en belevingsverandering te bewerkstelligen.

Het uitgangspunt van Happy & Healthy is het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jongeren, met aandacht voor voeding, beweging en persoonlijke doelen, zodat zij kunnen uitgroeien tot een evenwichtige en gezonde volwassenen. De trainers bieden de jongeren de juiste tools aan zodat de jongeren de regie over hun eigen lichaam en gezondheid meer terug krijgen en zelf hun eigen keuzes durven maken. Happy en Healty willen een gedragsverandering in gang zetten die blijvend is.Lets Talk
Het doel van Lets Talk is het versterken van het zelfvertrouwen en vergroten van eigenwaarde. We doen dit door middel van semigestructureerde groepscounseling voor jongeren die nog beginnen met experimenteren en op zoek zijn naar houvast. Hierbij word
aandacht besteed aan veiligheid, bewustwording en opbouwen van zelfvertrouwen. Jongeren experimenteren op steeds jongere leeftijd met vriendschap, alcohol, drugs waardoor zij extra risico’s lopen. De training wordt gegeven door twee begeleiders. De nadruk ligt op het versterken van interactieve competenties, het versterken van ondersteunende attitudes en gedragsintenties, uitwisseling en evaluatie van persoonlijke ervaringen en in de mindere maten overdracht van kennis.

Omschrijving interventie
Er wordt vanaf het begin van de bijeenkomsten veel aandacht besteed aan veiligheid en vertrouwen. Hiertoe worden tijdens de eerste bijeenkomst groepsregels vastgesteld en afspraken gemaakt met de deelnemers. Aan het begin van het programma worden vooral oefeningen aangereikt op niveau van feiten en kennis over social media, vriendschappen alcohol en drugs. Geleidelijk wordt een overstap gemaakt naar opinievorming en betrokkenheid bij de diverse onderwerpen.

Hierbij worden oefeningen aangereikt waar jongeren een mening leren vormen of stelling nemen ten aanzien van situaties over social media, vriendschappen alcohol en drugs. Eigen cognities, waarden, normen en opvattingen komen hierbij uitgebreid aan bod en worden door middel van onderlinge discussie uitgedaagd. Naarmate het programma vordert komen de persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen meer aan bod en wordt gewerkt aan kritisch inzicht, attitudevorming en interactieve vaardigheden ten aanzien van het realiseren van wensen en grenzen. Deze opbouw geeft deelnemers de mogelijkheid meer vertrouwd te raken met elkaar en prettige en minder prettige ervaringen uit te wisselen en met elkaar oplossingsstrategieën te ontdekken en onderzoeken. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen zoals spellen, discussies, rollenspellen, creatieve opdrachten en reflectieoefeningen.

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u contact opnemen met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Back to Top