Vrijwilliger worden?

Zijn Jongerenwerk hecht grote waarde aan vrijwilligerswerk, want zonder de inzet van de vrijwilligers zouden veel activiteiten en voorzieningen niet uitgevoerd kunnen worden.
Het is van groot belang dat Zijn Jongerenwerk  herkenbaar is voor de vrijwilligers en dat ze zich thuis voelen binnen de cultuur van de organisatie.

Dankzij de vrijwilligers van de Zijn Jongerenwerk is het mogelijk om:

 • het bereik van de diensten voor jongeren groter te maken;
 • de dienstverlening laagdrempelig (informeel) aan te bieden;
 • gebruik te maken van de kennis en ervaring van de vrijwilliger. De kennis en ervaring van de huidige vrijwilligers is erg waardevol voor Zijn Jongerenwerk, ook omdat deze goed aansluit op de belevingswereld van de jongeren;
 • de vrijwilligers in te schakelen als middel om te signaleren, waardoor activiteiten en diensten aangepast of ontwikkeld kunnen worden;
 • ambassadeurs te hebben namens Zijn Jongerenwerk. Gemotiveerde vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs van de organisatie. Dit heeft vervolgens weer een positief effect op de beeldvorming van de organisatie;
 • gebruik te maken van het eigen netwerk van de vrijwilligers.

Wanneer je vrijwilliger wilt worden nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken waar jou interesses liggen. Dit kan zijn het organiseren van activiteiten, projecten, het begeleiden van een activiteit, posters/flyers maken en/of verspreiden, social media bijhouden, kleine klusjes in en om het jac of aanspreekpunt voor de jongeren in de inloop.

Wat kan het jongerenwerk betekenen voor de vrijwilliger

Gezien vanuit het vrijwilligersperspectief geeft vrijwilligerswerk:

 • mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing
 • mogelijkheid tot vervanging betaald werk
 • mogelijkheid om vaardigheden te behouden en te ontwikkelen
 • een verhoogd gevoel van eigenwaarde
 • voldoening
 • structuur

Al onze vrijwilligers worden getoetst en gaan pas beginnen met vrijwilligerswerk wanneer ze een  verklaring omtrent gedrag hebben ingeleverd.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via ons contactformulier.

 

Stageplaatsen

Wij zijn een erkend leerbedrijf en staan ingeschreven bij Calibris.  Onze code leerbedrijf  is 02QG3241GA0000702. We staan onder de naam Companen Jongerenwerk.

Wij bieden stageplaatsen aan voor leerlingen die een opleiding volgen in de volgende richting:

 • Sociaal Agogisch Werk:
  Sociaal-cultureel werker (Niveau 4)
 • Sport en Bewegen:
  Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog (Niveau 4)
  Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en
  bewegingsmanager (Niveau 4)

 

Back to Top