Missie

Er voor je zijn als het goed gaat. Er voor je zijn als het fout gaat. Aan je denken ook als jij dat niet eens weet maar het wel nodig hebt.

Visie

Het jongerenwerk is onderdeel van de pedagogische basisstructuur. Een kernfunctie van het jongerenwerk is het, aanvullend aan en in samenwerking met andere opvoeders in het gezin en de school, jongeren helpt opgroeien( in volwassen worden) en deelnemen aan onze samenleving. Het heeft een pedagogische functie die ontwikkelings- en groepsgericht uitgeoefend wordt in het derde levensdomein, het domein van de openbare ruimte. Vanuit haar positie in de basisstructuur kan het jongerenwerk haar rol in andere ketens vervullen. Jeugdzorg en criminaliteitspreventie zijn nodig, maar vormen niet de kern van het jongerenwerk. Wel ligt het accent op de risico jongeren waarbij we vroegtijdig problemen signaleren vanuit een holistische benadering vanuit onze presentie. Er ZIJN voor de jongeren is hier het aller belangrijkste.

Overtuiging  van onze jongerenwerkers

Wij zijn er van overtuigd dat je als jongerenwerker een optimale band kunt opbouwen , met als doel vroegtijdige problemen signaleren, door aanwezig te zijn in het leven van een jongere op meerdere leefgebieden op het moment dat er nog  GEEN problemen ervaren worden of aanwezig zijn.

Als het jongerenwerk  vanuit haar presentie met structurele begeleiding  er in slaagt meer jongeren vroegtijdig op te pikken die de reguliere hulpverlening niet kunnen bereiken dan scheelt dit de maatschappij een hoop duurdere zorg of een justitieel traject

Doelstelling:

“Het bevorderen van de sociale integratie van jongeren door het opbouwen van een vertrouwensband en het aanbieden van diverse aantrekkelijke activiteiten, waardoor sociale sturing in gang gezet kan worden, eventuele overlast kan worden teruggedrongen of worden voorkomen. Dit alles vanuit een preventieve en positieve benadering.”

Back to Top