Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een naaste en is meer dan incidenteel een handje helpen. Een mantelzorger verleent zorg omdat hij of zij een persoonlijke band heeft met de hulpbehoevende. Als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een ander dan spreekt men van mantelzorg.

Back to Top