Mantelzorgers willen het werk wat ze doen niet stoppen,
maar ze hebben af en toe wel behoefte aan een beetje ondersteuning.”

De mantelzorgtaken kunnen u veel tijd kosten, waardoor u zichzelf mogelijk wegcijfert, in dienst van de ander. Mantelzorg is vaak een intensieve, emotionele en verantwoordelijke taak. Door de emotionele band die u met de verzorgende heeft, kan het moeilijk zijn uw eigen grenzen aan te geven.

Het risico bestaat dat u op den duur overbelast raakt en zélf ziek wordt.
Het is daarom belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen en op tijd hulp inschakelt. Herkent u zich hierin?

De adviseur welzijn is er voor u!

Welke ondersteuning kunnen wij u bieden?
Bij de adviseurs welzijn van Stichting ZIJN kan iedereen terecht voor ondersteuning.
Dat geldt voor zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger, voor jong en oud. De ondersteuning is gratis.

Individuele ondersteuning
Er kunnen heel wat zaken zijn die voor de mantelzorger een probleem vormen. Denk aan het regelen van de complete zorg of woningaanpassingen, of voor het huishouden. Ook emotioneel kan een mantelzorger het soms zwaar te verduren hebben. Als mantelzorger heeft u ook tijd voor uzelf nodig, om tot rust te komen en nieuwe energie op te bouwen om de zorg vol te houden. Hiervoor bestaat er tijdelijke overname van de zorg door vrijwilligers of professionals, ook wel respijtzorg genoemd. Voor de individuele ondersteuning kunt u bij de adviseur welzijn terecht. Zij spreekt graag met u af op ons kantoor of bij u thuis.

Algemene ondersteuning
Jaarlijks organiseren wij een leuke dag voor mantelzorgers en 4 maal per jaar een lotgenotencontact middag: “mantelzorgcafé” waarin een actueel thema wordt behandeld en u contact kan maken met andere mantelzorgers. Via de regionale pers houden wij u op de hoogte van de bijeenkomsten.
Data mantelzorgcafé:

Ook brengen wij regelmatig een nieuwsbrief uit voor mantelzorgers. Hierin staat nieuws over voorzieningen of wetswijzigingen die van belang kunnen zijn.

Ondersteuning door een vrijwilliger
Om ervoor te zorgen dat mantelzorger niet overbelast raakt of als het niet meer verantwoord is om hulpbehoevende alleen te laten als u even het huis uit moet (bijvoorbeeld om een boodschap te doen, te sporten of bij een vriendin op de koffie te gaan) is het mogelijk een vrijwilliger in te schakelen die tijdelijk de zorgtaak even overneemt.
U kunt ondersteuning van een vrijwilliger aanvragen. Onze adviseur gaat dan op zoek naar een vrijwilliger die bij uw vraag en uw situatie past.

Dagopvang/dagbesteding
Heeft u vaker opvang nodig dan af en toe een uurtje? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de mogelijkheid van dagopvang of dagbesteding voor diegene waar u voor zorgt. Verschillende zorginstellingen bieden dagactiviteiten voor verschillende doelgroepen, waardoor u een aantal dagen of dagdelen vrij bent om iets voor uzelf te doen. Onze adviseur kan u hier meer informatie over geven.

Tijdelijke opname
Gaat u voor langere tijd weg? Of bent u zelf herstellende van een ziekte waardoor u (tijdelijk) geen mantelzorg kunt geven? Dan kunt u voor diegene waar u voor zorgt misschien een beroep doen op tijdelijke opname of een logeerplaats in een zorginstelling.

Vakanties
Ook als uw partner ziek is of gehandicapt wilt u er misschien wel eens samen tussenuit. Er zijn verschillende mogelijkheden voor aangepaste vakanties, sommige speciaal voor mantelzorgers. En wilt u er eens alleen op uit? Dan zijn er zelfs vrijwilligers die gedurende uw vakantie bij u in huis komen om de zorg over te nemen.

Inkomensondersteuning
Het bieden van mantelzorg betekent vaak ook een financiële aderlating. U kunt misschien niet meer werken zoals u altijd hebt gedaan en door de ziekte van uw partner of kind moet u misschien ook veel extra kosten maken. Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming, een vergoeding, of kwijtschelding van bepaalde belastingen.

Hulpmiddelen en voorzieningen
Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn via de gemeente verschillende voorzieningen aan te vragen om de zorg te verlichten. Denk aan hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen en welzijnsdiensten.

Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
Laat het ons weten via telefoon: (0187) 48 33 66 of door het sturen van een e-mail naar een van de adviseurs.

Back to Top