stichting zijn

Wij zijn er voor JOU!

Stichting ZIJN is de welzijnsorganisatie op Goeree-Overflakkee. Door middel van welzijnswerk richten wij ons op het bevorderen van weerbaarheid, zelfredzaamheid en veerkracht. Vanuit onze maatschappelijke positie zetten wij actief in op preventie en participatie. Wij bieden ondersteuning en diensten ten behoeve van de burgers van Goeree-Overflakkee. Hierbij zijn de behoeftes van de burgers en de dorpen het vertrekpunt. Daarnaast stimuleren wij burgerschap en vrijwilligerswerk. 

Wat is onze ambitie?

Stichting ZIJN richt zich op het welzijn van individuele inwoners en de vitaliteit van de kernen. Het concept ‘Positieve Gezondheid’ is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met dit concept dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit doen we door de individuele ondersteuning te bieden, maar ook met de vele culturele en ouderen activiteiten die georganiseerd worden. De formulierenhulp werkt vanuit hetzelfde gedachtegoed; door ruimte te creëren bij cliënten voor de dingen die belangrijk zijn. Hiervoor werken we samen met diverse partijen. Onze kijk op Positieve Gezondheid dragen we breed uit in onze organisatie en daarbuiten.

 

De Goede Nieuwe Tijd

De vergrijzing zet de zorg onder druk. Er is een tekort aan woningen voor ouderen en mantelzorgers om hen te verzorgen. Soms voelt het alsof het vroeger beter was en de toekomst er somber uitziet. De toekomst staat echter nog niet vast: samen bepalen we hoe deze eruit ziet.

Stichting ZIJN is partner van het programma ‘De Goede Nieuwe Tijd’ samen met o.a. OostWestWonen, de gemeente, CuraMare, Zorggroep Haringvliet en Paulina.nu. De Goede Nieuwe Tijd roept iedereen op om het gesprek aan te gaan over onze toekomst. Voor meer informatie: www.degoedenieuwetijd.nl