De welzijnsadviseur van Stichting ZIJN is een deskundige, die ouderen ondersteunt bij het behouden van de regie over het eigen leven. Die met persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere.

De adviseur kent een geheimhoudingsplicht en met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan volgens wet op de privacy.

Het welzijnsadvies van Stichting ZIJN is gratis.

Bij het welzijnsadvies kunt u terecht voor:

-informatie en advies op het gebied van zorg, wonen, sociale voorzieningen, activiteiten, financiële zaken en wet- en regelgeving

-ondersteuning bij dagbesteding en bij het accepteren van afnemende fysieke en mentale mogelijkheden huisbezoeken door een vrijwilliger bij eenzaamheid, hulp bij rouwverwerking, buurtservice en personenalarmering

-het bemiddelen en verwijzen naar voorzieningen en dienstverlening op het terrein van wonen, zorg en welzijn

-recreatieve, educatieve, creatieve, sportieve en service verlenende activiteiten voor ouder wordende mensen

Back to Top