Bij het Welzijnsadvies kunt u o.a. terecht voor:

 • informatie en advies op het gebied van wonen, zorg, sociale voorzieningen, activiteiten, financiële zaken
  en wet-
  en regelgeving
 • ondersteuning bij het accepteren van afnemende fysieke en mentale mogelijkheden
 • hulp bij aanvragen voor zorg ,voorzieningen WMO, vervoer, woningaanpassing, traplift enz.
 • inzetten van een vrijwilliger bij b.v. eenzaamheid, voor de gezelligheid, hulp bij klusjes
 • personenalarmering
 • het bemiddelen en verwijzen naar voorzieningen en dienstverlening op het terrein van wonen, zorg en welzijn
 • recreatieve, educatieve, creatieve, sportieve en service verlenende activiteiten voor ouder wordende mensen
 • hulp bij administratieve zaken of invullen formulieren
 • ondersteuning bij rouwverwerking
 • een luisterend oor

Heeft u een hulpvraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met een van de adviseurs welzijn.
Zie het tab adviseurs onder ouderadvies of klik hier: afspraak maken

Het advies is gratis.

Back to Top