Preventief huisbezoek

Speciale opgeleide vrijwilligers leggen huisbezoeken bij 70-jarigen af. Tijdens deze bezoeken worden, aan de hand van een vragenlijst, vragen gesteld over de gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk. Met een vragenlijst wordt een gesprek aangegaan waarbij kansen en belemmeringen van 70-jarigen aan het licht komen. Er wordt informatie verzameld over de problemen die deze groep in hun leefsituatie ervaart. Ook worden zij bewust gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.

Wanneer tijdens het gesprek blijkt dat een deelnemer op één of meerdere onderwerpen dieper in wil gaan kan er een vervolg afspraak gemaakt worden met een ouderenadviseur van Stichting ZIJN.

Back to Top